Així doncs, la funció principal d’aquest servei és millorar la visió a través de lents correctores (ulleres), lents de contacte i altres futurs mètodes.

EL NOSTRE GABINET

Dins de la nostra òptica tenim un espai segur on duem a terme totes les diferents proves, els gabinets d’optometria. En aquest espai comptem amb tota la tecnologia d’última generació necessària per a poder oferir un servei complet i 100% eficaç, d’altra banda, no només disposem d’equipament, sinó que també disposem de tot un equip d’especialistes.

Molta de la informació que rebem és a través de la via visual i auditiva, per tant, és molt important que estiguin sempre al 100% de la seva funcionalitat. Tenint en compte aquesta informació és rellevant fer controls periòdics per a conèixer el seu estat i poder actuar amb antelació.