Dins dels nostres gabinets d’optometria hi trobaràs tota la tecnologia òptica necessària per a poder fer un estudi complet i exhaustiu de l’ull.

LES NOSTRES PROVES

> Refragàtic

> Tonometria

> Topometria

> Biomiscropia

> Furòpter

> Oftalmoscòpia directa

> Retinoscòpia directa

UN SEGUIMENT PERSONAL

EI nostre objectiu principal no només és aconseguir una diagnosi o una solució, sinó que ens enfoquem a descobrir l’arrel del problema i així poder aplicar el millor tractament. Per assolir-ho, els nostres professionals tenen en compte els resultats obtinguts i les preferències personals. Només d’aquesta manera assolirem comoditat i benestar al mateix moment que oferim una resposta òptima.

Si considera que fa molt temps que no es va a fer una revisió ocular, o nota qualsevol incomoditat a l’hora de dur a terme les tasques quotidianes, com llegir, treballar, mirar la televisió o inclús reconèixer a la gent per carrer. No ho dubti més.