A mesura que transcorre el temps, el sistema acomodatiu ocular va perdent flexibilitat, la qual cosa fa que la visió de prop propera esdevingui més difícil. Aquesta pèrdua de flexibilitat en la capacitat d’enfocar objectes propers és un procés natural que sol començar a afectar les persones a mesura que envellixen, normalment a partir dels 40 anys. A aquest fenomen se’l coneix com a presbícia o vista cansada, i pot requerir l’ús de lents correctors, com ulleres de lectura, per a la visualització de text i objectes propers amb claredat. Aquesta condició es deu al canvi en la capacitat de l’ull per canviar la seva longitud focal i adaptar-se a distàncies diferents