ORTO-K

L’ortoqueratologia (Orto-K) és una tècnica mitjançant la qual s’utilitzen lents de contacte rígides i permeables al gas dissenyades especialment per ser usades durant les hores de somni en la nit. Aquestes lents de contacte corregeixen temporalment la miopia i altres problemes de visió. Utilitzant aquest tractament no és necessari fer servir ulleres ni lents de contacte durant les hores en què s’està despert.

Aquest tractament es basa en el modelatge de la còrnia per a corregir els defectes visuals. És un tractament reversible, això significa que un cop es deixa d’emprar l’ortoqueratologia la còrnia torna a la seva forma originar. Però cal tenir en compte que reapareixen les simptomatologies dels defectes visuals del pacient, que aquests hauran de ser corregits mitjançant lents de contacte o ulleres durant el dia.

orto-k

Una solució amb moltes possibilitats

Diferents estudis demostren que els nens miops que s’han sotmès a l’ortoqueratologia durant diversos anys arriben amb menys miopia a l’edat adulta en comparació amb nens que no les han utilitzat.