OPTOMETRIA

L’optometria és un dels nostres serveis principals, aquí és on realitzem un estudi de l’ull de la persona. D’aquesta forma, posteriorment, poder millorar la qualitat de visió i corregir qualsevol tipologia d’anomalia. Tots aquests exàmens i proves visuals ens ajuden a portar un control de la seva salut ocular i detectar qualsevol valor fora de norma amb antelació i poder aplicar els tractaments necessaris per a cada cas.

Així doncs, la funció principal d’aquest servei és millorar la visió a través de lents correctores (ulleres), lents de contacte i altres futurs mètodes. 

DIAGNOSI
DIAGNOSI
ÒPTICA INFANTIL
OPTOMETRIA INFANTIL
optica manresa
TERÀPIA VISUAL
optometria manresa
BAIXA VISIÓ
optometria manresa

El nostre gabinet

Dins de la nostra òptica tenim un espai segur on duem a terme totes les diferents proves, els gabinets d’optometria. En aquest espai comptem amb tota la tecnologia d’última generació necessària per a poder oferir un servei complet i 100% eficaç, d’altra banda, no només comptem amb equipament, sinó que també comptem amb tot un equip d’especialistes. Molta de la informació que rebem és a través de la via visual i auditiva, per tant, és molt important que estiguin sempre al 100% de la seva funcionalitat. Tenint en compte aquesta informació és rellevant fer controls periòdics per a conèixer el seu estat i poder actuar amb antelació.