DIAGNOSI

Les proves de diagnosis i cribratge són la base dels nostres serveis. En aquest primer pas és on es du a terme un estudi complet de l’ull per posteriorment poder aplicar les correccions i els tractaments adequats en cada cas. Cada prova està pensada per a poder cobrir i analitzar l’ull amb detall. D’aquesta forma, podrem detectar qualsevol anomalia o inclús, anticipar-nos a ella, sempre que hi hagi un seguiment periòdic.

Dins dels nostres gabinets d’optometria hi trobaràs tota la tecnologia òptica necessària per a poder fer un estudi complet i exhaustiu de l’ull.

Les nostres proves

diagnosi

Un seguiment personal

El nostre objectiu principal no només és aconseguir una diagnosi o una solució, sinó que ens enfoquem en descobrir l’arrel del problema i així poder aplicar el millor tractament. Per aconseguir-ho, els nostres professionals  tenen en compte els resultats obtinguts i les preferències personals. Només d’aquesta manera assolirem comoditat i benestar al mateix moment que oferim una resposta òptima.

Si considera que fa molt temps que no es va a fer una revisió ocular, o nota qualsevol incomoditat a l’hora de dur a terme les tasques quotidianes, com llegir, treballar, mirar la televisió o inclús reconèixer a la gent per carrer. No ho dubti més.