Normes ús wifi

Abans de començar a navegar, llegeixi detingudament les Condicions d’Ús d’aquest accés Hotspot Wi-Fi de Soler C entre Visual

L’ús del servei Hotspot Wi-Fi de SolerCentreVisual es  sotmet, en primer lloc, al compliment de les normatives i lleis vigents.

L’ús d’aquest servei implica, a més, l’acceptació fefaent per part de l’usuari, sense que sigui necessària la seva signatura, de totes les disposicions i obligacions contingudes en les presents Condicions d’Ús.

La utilització del servei Hotspot Wi-Fi d’accés a Internet que facilita SolerCentreVisual es permet durant les hores d’obertura d’aquesta instal·lació i es troba estrictament reservat als clients i empleats de l’establiment.

L’usuari reconeix estar en un lloc obert al públic, per la qual cosa es compromet a utilitzar el seu maquinari (ordinador portàtil, PDA o un altre maquinari Wi-Fi) així com aquest servei d’una manera conforme amb la llei, evitant qualsevol classe de comportament i/o ús contraris a l’ordre públic i la moral.

En particular, no haurà d’usar el seu equip o aquest servei per a activitats il·legals, il·lícites o prohibides, és a dir, sense que aquesta enumeració sigui exhaustiva:

• Es compromet a respectar la llei i a no publicar o mostrar contingut o informació, provinents o no d’una publicació en Internet, però considerats il·legals per la llei o els tribunals, tals com informació, missatges, textos, imatges o vídeos de caràcter violent, incitant a l’odi, degradants, pornogràfics o pedòfils i/o de caràcter provocador i perjudicial per a la integritat o la sensibilitat dels usuaris de la xarxa i/o dels consumidors i usuaris d’aquest establiment.

• A títol informatiu, s’indica que la connexió Wi-Fi de SolerCentreVisual està protegida per una eina de ‘control parental’ i, en conseqüència, l’usuari queda informat que alguns llocs web no són accessibles mitjançant aquest servei.

L’usuari es compromet a respectar la privacitat de qualsevol persona i el secret de la correspondència, quedant terminantment prohibit interceptar qualsevol missatge transmès per les comunicacions i les telecomunicacions, entre les quals s’inclou aquest servei. c) A més, es compromet a complir amb la legislació sobre dades personals i el seu tractament automatitzat així com aquella sobre textos relatius a drets d’autor, marques, patents, propietat intel·lectual i industrial. Serà motiu de sanció qualsevol infracció relacionada amb aquestes lleis així com la reproducció parcial o total de continguts, ja siguin creacions multimèdia, programari, textos, articles de periòdic, fotos, imatges, sons, imatges de tota mena, marques, patents, dissenys, sabent que les referències a l’existència de drets en aquests elements i/o dades i/o arxius no poden ser suprimides, i que qualsevol reproducció d’un treball o d’un dels seus elements i/o arxius i/o dades sense consentiment del titular del dret d’autor constitueix una violació de la llei.

Com a part de la utilització del servei Hotspot Wi-Fi de SolerCentreVisual, l’usuari es compromet a no:

• Adquirir o recopilar informació sobre uns altres sense el seu consentiment;

• Difamar, difondre, assetjar, aguaitar, amenaçar o violar els drets dels altres;

• Crear una identitat falsa; • Intentar obtenir accés no autoritzat a un servei, arxiu o dada;

• Distribuir o descarregar elements que continguin programari o un altre material protegit per drets de propietat intel·lectual, excepte si posseeix aquests drets o ha rebut tots els consentiments necessaris per a fer-ho;

• Enviar missatges no desitjats o efectuar enviaments de tipus ‘spam’;

• Emetre un missatge i/o correu electrònic amb propòsit amenaçador, abusiu, difamatori, obscè, indecent, il·legal o que infringeixi els drets de les persones i la protecció dels menors;

• Transmetre qualsevol tipus de virus, troians, bombes lògiques o qualsevol altre programa potencialment nociu o destructiu per a tercers i/o qualsevol usuari; • Intentar obtenir accessos no autoritzats a tractaments automatitzats de dades i reincidir en l’intent;

• Interrompre, corrompre o pertorbar els serveis i/o continguts i/o les dades als quals accedeix;

• Enviar cartes en cadena o proposar vendes conegudes com a piramidals;

• Dirigir qualsevol tipus de publicitat, missatge promocional o qualsevol altra forma de crida no autoritzada.

L’usuari reconeix haver rebut tota la informació necessària relativa a les Condicions d’Ús del servei Hotspot Wi-Fi de SolerCentreVisual, que implementa un programari de protecció automàtica amb la finalitat de seleccionar o restringir l’accés a determinats llocs, servidors i/o dades.

És competència de l’usuari comprovar que disposa del maquinari, programari, navegador web, etc. adequats per a usar aquest servei.

En cap cas SolerCentreVisual es farà responsable dels equips triats o seleccionats per l’usuari, que és l’únic responsable de la seva seguretat i la seva protecció.

SolerCentreVisual, a petició de qualsevol autoritat judicial o administrativa competent o, si ho estima oportú, podrà suspendre o interrompre temporal o definitivament la prestació del servei sense previ avís, sense que l’usuari pugui exigir cap mena de responsabilitat, compensació o reparació derivada del cessament d’aquest.

SolerCentreVisual no tindrà en cap cas l’obligació de reparar els danys directes i/o indirectes originats per l’ús del servei HotSpot Wi-Fi, estant aquest sota responsabilitat de l’usuari, conforme a l’indicat en les presents Condicions d’Ús.

SolerCentreVisual no es fa responsable dels continguts o serveis als quals dóna accés mitjançant aquest servei i no garanteix ni l’accés a aquests continguts i/o serveis ni la velocitat d’accés a aquests, podent suspendre’s l’accés al servei HotSpot Wi-Fi en qualsevol moment i sense previ avís.

SolerCentreVisual informa els usuaris d’aquest servei que les noves disposicions en matèria de lluita contra el terrorisme impliquen l’obligació de conservar per un període de 12 mesos les dades tècniques de totes les connexions realitzades mitjançant aquest servei, a saber: la direcció MACde l’equip, l’hora, la durada i lloc d’origen de les comunicacions amb l’excepció del seu contingut. 10.

Per a aprofitar al màxim el servei de Hotspot Wi-Fi, SolerCentreVisual aconsella a tots els seus clients que mantinguin les seves pertinences controlades en tot moment, amb la finalitat que els seus dispositius electrònics no quedin exposats o desprotegits, prestant d’igual manera atenció a les dades que poguessin danyar els seus equips i, quant a aquest punt, assegurar que disposen d’un programari antivirus el més actualitzat possible.

Vostè declara haver llegit tot el contingut en aquestes Condicions d’Ús, es compromet a complir amb elles i reconeix que el seu maquinari, el seu contingut i l’ús del servei Hotspot Wi-Fi de SolerCentreVisual són de la seva sencera responsabilitat.

En fer clic en ‘Accepto les Condicions – Connexió a Internet’, O INTRODUDIR EL PASSWORD subministrat post SolerCentreVisual vostè es compromet a utilitzar el servei Hotspot Wi-Fi de SolerCentreVisual respectant el compliment de totes les normes presentades anteriorment i es converteix per tant en un ‘usuari’ d’aquest servei