La retinosis pigmentària, principal causa de ceguesa adulta;
Es tracta d’una patologia degenerativa que afecta a una de cada 37.000 persones, de les quals un 60% són homes.
La retinosis pigmentària es hereditàra i els  símptomes més inportants son la disminució lenta de l’agudesa visual, ceguesa nocturna i pèrdua del camp visual i en fases avançades, provoca una dificultat en la percepció de colors i ceguesa, convertint-se en la principal causa de ceguesa (d’origen genètic) en l’edat adulta.

Consulti al seu oftalmòleg

Imatge no real