Què és el filtre UV?

És un tractament per els vidres òptics que actua com una barrera ja que reflecteix els rajos ultraviolats que provenen del sol, i d’aquesta forma protegeix els nostres ulls.
L’exposició perllongada als rajos ultraviolats pot produir diversos problemes com: cataractes, danys retinians entre altres.
En situacions d’exposició perllongada a la llum del sol com per exemple quan estem a la platja protegim la pell amb crema solar etc, hem d’actual igual amb els nostres ulls, per això és important disposar de lents que protegeixin al 100% dels rajos Uv i també dels rajos infrarojos.
Si vol más informació òptica :

Soler Centri Visual Centre òptic i Optométrico de Manresa Ángel Gumerà 46 (Bages)

ôptica i Optometria centre auditiu.

 

Es un tratamiento para cristales ópticos que actúa como una barrera que refleja los rayos ultravioleta que provienen del sol de ésta forma proteja nuestros ojos.
La exposición prolongada a los rayos ultravioleta puede producir varios problemas como: cataratas, daños retinianos entre otros.
En situaciones de exposición prolongada a la luz del sol como por ejemplo cuando estamos en la playa protegemos la piel con crema solar etc, tenemos que actual igual con nuestros ojos; por eso es importante disponer de lentes que protejan al 100% de los rayos Uva y también de los infrarrojos.
Si quiere más información acuda a nuestra óptica:

Soler Centre Visual Centro óptico y Optometrico venta de audífonos en Manresa Ángel Gumerà 46.