L’audiòfon és una pròtesi auditiva externa que capta a través d’un micròfon, els sons de la parla i de l’entorn, per a processar-los i amplificar-los a fi d’emetre’ls de tal manera que puguin ser percebuts millor per la persona que els porta, ajustant-se a la seva pèrdua auditiva.
Hi ha diferents tipus d’audiòfons:

1- Interauriculars ” ITE”
2- Retroauriculars “BTE”
3- Cic ” són els invisibles”
4- Ric “retroauriculars més petits”

QUÈ ÉS UN IMPLANT COCLEAR?

En aquest cas l’otorrino és el professional que avaluarà si és necessari la seva implantació mitjançant una operació.
Un implant coclear és una pròtesi auditiva que transforma els senyals acústics en senyals elèctrics que estimulen el nervi auditiu. Es tracta d’una pròtesi quirúrgica que consta d’una part externa i una altra interna.

Està indicat en els casos de les pèrdues auditives per diferents motius no obtenen benefici amb els audiòfons existents actualment. Es solen indicar per sorderes neurosensorials profundes.

QUÈ ÉS UN IMPLANT BAHA?

El Baha és un implant auditiu osteo integrat que permet fer arribar el so directament a la còclea per via òssia. El Baha es compon de l’implant, que s’utilitza per a transmetre el so, el processador de so, el qual recull i processa el senyal auditiu de l’entorn i el pilar que posa en contacte als dos elements.

El Baha serveix per a les pèrdues de transmissió o mixtes en les quals els audiòfons convencionals no ens donen el benefici adequat, en aquest cas l’otorrino haurà d’avaluar si és viable la seva implantació mitjançant una operació.