• Nens menors de tres anys; no es possible fer revisions optomètriques exactes, ja que el seu sistema visual encara no està estabilitzat.
  • Entre el tres i els vuit o nou anys; revisions periòdiques, una cada sis mesos o un any, depenent del criteri de l’optometrista.
  • Dels deu als divuit normalment amb una revisió a l’any és suficient.
  • A partir d’aquesta edat és aconsellable fer una revisió cada dos anys.
  • A soler centre visual l’informarem.
  • Soler Centre Visual Manresa Òptica Optometria

    Soler Centre Visual Manresa Òptica Optometria