Quins tipus de pèrdua auditiva existeixen:

Les pèrdues auditives poden classificar-se de diverses formes, segons el lloc en el qual es trobi l’aparell auditiu podem parlar de: Pèrdua auditiva a Manresa

 • Pèrdua Auditiva Conductiva:

Aquesta mena de pèrdua auditiva hi ha problema perquè el so passi des de l’oïda externa. Pot ser per diversos motius com taps de cera en el conducte auditiu, mocs, problemes en la cadena d’ossets, etc. i poden ser temporals o permanents.

 • Pèrdua Auditiva Neurosensorial:

En aquest tipus de pèrdua auditiva hi ha dificultats en l’oïda interna (cèl·lules ciliades).

 • Pèrdua Auditiva Mixta:

Aquesta mena de pèrdua auditiva hi ha problemes tant l’oïda externa o mitjà com a intern.

 • Neuropatia Auditiva:

Aquesta mena de pèrdua auditiva el problema és que hi ha una lesió en l’àmbit nerviós en la via auditiva.

Altres consideracions:

Les pèrdues auditives poden donar-se en una oïda o en els dos pel qual es diuen unilateral o bilateral, respectivament.

 • La pèrdua Auditiva Moderada o Mitjana:

  • Primer grau, entre 41 i 55 db.
  • Segon grau, de 56 a 70 db. Per a percebre la parla cal elevar la veu. S’entén millor si pot veure la cara de l’interlocutor. Presenten retard de llenguatge i la parla, falta d’atenció i problemes d’aprenentatge. Pèrdua auditiva a manresa
  • Pèrdua Auditiva Severa: de primer grau, de 71 a 80 db i de segon grau 81 a 90db en aquesta no percep la parla en l’àmbit conversacional. Es poden percebre els sorolls forts. Presenten retard del llenguatge i la parla, falta d’atenció i dificultats d’aprenentatge.
 • Pèrdua Auditiva Profunda:

  • Primer grau, la mitjana està entre 91 i 100db.
  • Segon grau, la mitjana està entre 101 i 110 db.
  • Tercer grau, la mitjana entre 111 i 119 db. 

En aquesta no hi ha percepció de la parla i només sorolls molt potents poden ser percebuts, presenten retard del llenguatge, falta d’atenció, problemes en la parla i dificultats d’aprenentatge…

 • Sordesa o cofosi:

La pèrdua tonal mitjana és de 120 db, no es percep res, presenten falta d’atenció, dificultats d’aprenentatge i problemes en el desenvolupament del llenguatge.

Segons l’origen de la pèrdua auditiva, les podem classificar com:

  • Hereditàries: ocorren amb una base genètica.
  • Adquirides: són les que es desenvolupen per l’efecte de factors ambientals.
  • Segons l’estabilitat de la Pèrdua Auditiva poden ser de tres maneres, Fluctuants, Progressives o Estables.

Quines ajudes auditives existeixen per millorar el nostre dia a dia? Avui en dia Existeixen diverses solucions auditives.