OPTOMETRIA

Què és l’optometria?

La optometria és la ciència que estudia el sistema visual , les seves alteracions no patològiques , els tractaments òptics i optomètrics , així com les normes de salut i higiene visual .

És el servei més important que oferim a l’òptica soler centre visual manresa, perquè serveix per a la cura de la seva salut visual, amb la finalitat d’alleugerir els defectes visuals i mantenir la visió en condicions òptimes. Molts dels nostres clients en fan ús.

La seva funció principal és millorar la visió a través de lents correctores (ulleres), lents de contacte i tots els altres mètodes que puguin anar sortint en un futur.

També fem tasques de prevenció per a la seva visió, com pot ser la tonometria per aire, amb la qual es mesura la pressió intraocular de l´ull.

Consells

Fer exàmens oculars regulars es la millor manera d’evitar problemes de visió, fins i tot a mesura que ens envellim.

Ser conscients de certs senyals d’advertència també pot ajudar a prendre mesures apropiades per mantenir la seva vista, sobretot si es presenten símptomes de visió borrosa de sobte.

Si bé poden produir molts problemes en els ulls a qualsevol edat, que sovint són més comuns en les persones grans, per això es important fer revisions de la seva vista regularment.

optometria-manresa-soler-centre-visual-manresa-baja-vision

OPTOMETRÍA

¿Qué es la optometría?

La optometria es la ciencia que estudia el sistema visual , sus alteraciones no patológicas , los tratamientos ópticos y optométricos, así como las normas de salud e higiene visual .

Es el servicio más importante que ofrecemos óptica soler centre visual manresa, porque sirve para el cuidado de su salud visual, con la finalidad de aliviar los defectos visuales y mantener la visión en condiciones óptimas. Muchos de nuestros clientes lo utilizan.

Su función principal es mejorar la visión a través de lentes correctoras (gafas), lentes de contacto y otros métodos que puedan ir surgiendo en un futuro.

También realizamos tareas de prevención para su visión, como puede ser la tonometría por aire, con la que se mide la presión intraocular del ojo.