Radiacions Solars

El sol emet en grans quantitats unes partícules anomenades fotons. Aquest flux de fotons s’anomenen radiacions o raigs solars, i arriben a la terra a una velocitat de 300.000 km/s en forma d’ones electromagnètiques, també anomenades radiacions electromagnètiques, de diferents longituds d’ona (espectre solar).

La radiació que emet el sol inclou un ampli espectre de freqüències, les importants per la vida a la terra són:

la radiació ultraviolada (UV):

Els raigs ultraviolats no són visibles per a l’ull humà. Es divideixen en:

 • UVC: la capa d’ozó els para encare que la deterioració de la capa d’ozó permet que més quantitat d’aquesta radiació ens aconsegueixi amb el consegüent perill que suposa.
 • UVB: capaços de produir doloroses cremades en la còrnia. El cristal·lí de l’ull les deté impedint que penetrin.
 • UVA: són els més perillosos. Travessen la còrnia i també el cristal·lí aconseguint la retina, a la qual poden arribar a danyar. Altres conseqüències són les cataractes i en casos extrems, la ceguesa. Acceleren l’envelliment.

La llum visible:

La llum visible, aquella que l’ull humà és capaç de percebre, arriba a produir amb el temps degeneració macular.

La radiació infraroja (ANAR):

Els raigs infrarojos també són invisibles, però en condicions normals no danyen l’ull.

Amb què varia el risc d’exposició a la llum del sol?

 • L’hora: entre les 10.00 AM i les 2.00 PM es concentra el màxim de radiació perillosa
 • L’altitud: a major altitud, menys atmosfera per a protegir-nos i, per tant, més radiació.
 • La latitud: com més prop de l’equador major perill.
 • La nuvolositat: els núvols no ens protegeixen: deixen passar el 90% de la radiació ultraviolada. És un error pensar que podem prescindir de les ulleres de sol un dia d’estiu només perquè està ennuvolat i la llum molesta menys.
 • El forat en la capa d’ozó, especialment el localitzat entorn del Pol Sud, incrementa considerablement el risc a les regions antàrtiques malgrat la seva distància a l’equador.
 • L’estació: En l’hemisferi nord, juny i juliol són els més perillosos i en el sud el risc major és al desembre i gener.
 • L’entorn: La radiació s’incrementa un 20% en la sorra, un 30% en l’aigua i un 90% en la neu.
 • L’edat: cura amb els nens, els ulls dels quals són especialment vulnerables al sol. Fins als 18 anys el cristal·lí no s’ha acabat de formar. 
 • El color dels ulls: Les persones d’ulls clars tenen menys protecció.

Per més informació contacte amb nosaltres