Les lents d’orto-k són unes lents de contacte de geometria especial, que es posen durant la nit per a modelar  la còrnia, aprofitant-ne la seva elasticitat, de tal manera que es compensen les diòptries del pacient.

Així l’usuari d’aquest tipus d’adaptació manté  una visió nítida durant tot el dia sense necessitat de correcció òptica: ni ulleres ni  lents de contacte

Les lents d’ortoqueratologia existeixen des dels anys 60, però ara han evolucionat molt tant els materials com en el disseny de les lents.

Els nous aparells de mesura ocular permeten fer una fabricació més exacte i òptima per a cada pacient.

Als Estats Units el tractament Orto-k ha estat aprovat per la FDA fins a 6 diòptries de miopia .

Com actuen:

Les lents de contacte d’ Orto-k produeixen una reducció temporal del defecte visual al canviar la forma de la còrnia: en la miopia produeixen un aplanament i en la hipermetròpia, un abombament.

S’usen durant les hores de son, es treuen al llevar-se al matí i l’usuari veu nítidament durant tot el dia sense portar ni ulleres ni lents de contacte.

L’adaptació d’aquest tipus de lents requereix d’una formació específica que no tots els optometristes tenen, a Soler Centre Visual de Manresa som una òptica especialitzada en Orto-k.

La Orto-k és un bon substitut de la cirurgia refractiva, ja que s’aconsegueix el mateix efecte ja que es basa en el mateix principi, modificar el radi de la còrnia del pacient,però al ser una tècnica no invasiva per al ull, el seu efecte és completament reversible, simplement suspenen el tractament, per més informació:

Solercentrevisual

C/Àngel gumerà 46

08241 Manresa

 

 

lensc1

 

Solercentrevisual, la seva Òptica, Bages,Moianès, Anoia