Adaptació de lents de contacte

Un cop realitzat l’estudi preliminar, a Soler Centre Visual de Manresa posem en marxa un procés per determinar la lent de contacte més adient per a cada persona.
Tot aquest proces   es realitzen dins el nostrel centre òptic sota la supervisió d’un optometrista, que ensenyarà a la persona com manipular-les, netejar-les i el protocol d’ús.