Consells i higiene
Aplicant unes senzilles normes en el nostre dia a dia, afavorirem una bona visió: 

1- No acostar-se en excés en llegir i escriure, tampoc es pot posar el cap girat de costat per escriure. La distància correcta per llegir són uns 33cm.

2- Tenir la llum suficient a l’hora de realitzar activitats de llarga durada com llegir, escriure, etc. La llum ens ha de permetre ser conscients de tot allò que ens envolta.

3- Per facilitar una bona postura en llegir o escriure és convenient que el pla de la taula tingui una inclinació d’uns 20º.

4- No llegir o estudiar quan estem molt cansats, ni quan ens acabem de llevar.

5- Quan es llegeixi cal mirar de tant en tant a l’infinit, és a dir mirar lluny per tal de relaxar la vista.

6- En llegir o estudiar, cal fer pauses programades, aixecar-se de la cadira, caminar, etc.

7- En activitats d’atenció prolongada es recomana fer servir la il·luminació general de l’habitació, juntament amb un altre llum. La llum complementària cal col·locar-la de manera que no molesti ni enlluerni.

8- Cal mirar el televisor a una distància superior als 2 metres i, sobretot, mantenir l’habitació sempre il·luminada.

9- No és recomanable llegir dins el cotxe.

Si té qualsevol dubte, pot posar-se en contacte amb SOLER CENTRE VISUAL, centre òptic de referència al Bages, amb seu a Manresa. ôptica Optometria a Manresa Ulleres graduades.