Quins tipus de pèrdua auditiva existeixen:

Les pèrdues auditives poden classificar-se de diverses formes, segons el lloc en el qual es trobi l’aparell auditiu i podem danyar podem parlar de:

1- Pèrdua Auditiva Conductiva:

Aquesta mena de pèrdua auditiva hi ha problema perquè el so passi des de l’oïda externa. Pot ser per diversos motius com taps de cera en el conducte auditiu, mocs, problemes en la cadena d’ossets, etc i poden ser temporals o permanents.

2- Pèrdua Auditiva Neurosensorial:

En aquest tipus de pèrdua auditiva hi ha dificultats en l’oïda interna (cèl·lules ciliades).

3-Pèrdua Auditiva Mixta:

Aquesta mena de pèrdua auditiva hi ha problemes tant l’oïda externa o mitjà com a intern.

4-Neuropatia Auditiva:

Aquesta mena de pèrdua auditiva el problema és que hi ha una lesió en l’àmbit nerviós en la via auditiva.

 

Altres consideracions:

Les pèrdues auditives poden donar-se en una oïda o en els dos pel qual es diuen unilateral o bilateral, respectivament.

 

La pèrdua Auditiva Moderada o Mitjana:

Primer grau, entre 41 i 55 db.

Segon grau, de 56 a 70 db. Per a percebre la parla cal elevar la veu. S’entén millor si pot veure la cara de l’interlocutor. Presenten retard del lenguatge i la parla, falta d’atenció i problemes d’aprenentatge.

 

Pèrdua Auditiva Severa: de primer grau, de 71 a 80 db i de segon grau 81 a 90db en aquesta no percep la parla en l’àmbit conversacional. Es poden percebre els sorolls forts. Presenten retard del llenguatge i la parla, falta d’atenció i dificultats d’aprenentatge.

 

Pèrdua Auditiva Profunda:

Primer grau, la mitjana està entre 91 i 100db.

Segon grau, la mitjana està entre 101 i 110 db.

Tercer grau, la mitjana entre 111 i 119 db. 

En aquesta no hi ha percepció de la parla i només sorolls molt potents poden ser percebuts, presenten retard del llenguatge, falta d’atenció, problemes en la parla i dificultats d’aprenentatge..

 

Sordesa o cofosi: la pèrdua tonal mitjana és de 120 db, no es percep res, presenten falta d’atenció, dificultats d’aprenentatge i problemes en el desenvolupament del llenguatge.

 

Segons l’origen de la pèrdua auditiva, les podem classificar com:

Hereditàries: ocorren amb una base genètica.

Adquirides: són les que es desenvolupen per l’efecte de factors ambientals.

 

Segons l’estabilitat de la Pèrdua Auditiva poden ser de tres maneres, Fluctuants, Progressives o Estables.

 

Quines ajudes auditives existeixen per millorar el nostre dia a dia?

 

QUÈ ÉS UN AUDIÒFON?

 

L’audiòfon és una pròtesi externa que capta, a través d’un micròfon, els sons de la parla i de l’entorn, per a processar-los i amplificar-los a fi d’emetre’ls de tal manera que puguin ser percebuts millor per la persona que els porta, ajustant-se a la seva pèrdua auditiva.

 

QUÈ ÉS UN IMPLANT COCLEAR?

 

L’implant coclear és una pròtesi auditiva que transforma els senyals acústics en senyals elèctrics que estimulen el nervi auditiu.

 

Es tracta d’una pròtesi quirúrgica que consta d’una part externa i una altra interna. L’implant coclear substitueix les funcions que realitzen les cèl·lules ciliades que es troben en la còclea, transformant el so en senyals elèctrics que envia al cervell a través del nervi auditiu.

 

Està indicat en els casos de les pèrdues auditives que no obtenen benefici amb els audiòfons, com sol ocórrer en les sordeses neurosensorials profundes i, a vegades, en les severes. L’otorrino te que d’avaluar si és necessari la seva implantació mitjançant una operació.

 

QUÈ ÉS UN IMPLANT BAHA?

 

El Baha és un implant auditiu osteointegrat que permet fer arribar el so directament a la còclea per via òssia. El Baha es compon de l’implant, que s’utilitza per a transmetre el so, el processador de so, el qual recull i processa el senyal auditiu de l’entorn i el pilar que posa en contacte als dos elements.

 

El Baha serveix per a un grup de pèrdues d’audició. Es tracta de les pèrdues de transmissió o mixtes. És a dir, aquelles pèrdues degudes al fet que la conducció del so a través del conducte ve dificultat per determinades patologies i els audiòfons convencionals no ens donen el benefici adequat, l’otorrino tindrà d’avaluar si és viable la seva implantació mitjançant una operació.

Tipus d’audiòfons existents.

A Soler Centre Visual de Manresa som una optica especialitzada en la venda d’audiòfons i volem respondre tots els teus dubtes sobre l’audició i la pèrdua auditiva.
Si tens qualsevol altra consulta, no dubtis en contactar amb el nostre equip de professionals a botiga. Estarem encantats de resoldre tots els teus dubtes.