A Soler Centre Visual de manresa tenim Unique Widex és l’audiòfon potent

més petitdel mercat i compta amb la millor tecnologia d’audició.

Soler centre visual manresa

 Proporciona a l’usuari la millor audició en nou entorns d’escolta diferents amb parla i sense parla,

amb un ampli nombre de sons,fins i tot quan hi ha soroll de fons o de vent.

Els audiòfons widex es tenen una amplia gamma de colors:

colors widex unique Manresa